Reklamace a odstoupení od smlouvy

Reklamace zboží 

Zde naleznete krátký návod, jak porouchaný výrobek reklamovat:

 • Vyplňte Reklamační protokol, co nejpřesněji popište vadu výrobku.

 • Odešlete reklamovaný výrobek společně s reklamačním protokolem na níže uvedenou adresu.
  Pokud je to možné výrobek zabalte do původního obalu, přibalte všechny jeho komponenty a ochraňte jej před poškozením při přepravě.

  artGURU
  (c/o RATIOMOS, s.r.o.)
  Plzeňská 211
  252 19 Chrášťany

  Nepřijímáme zásilky odesílané na dobírku.

 • Všechny reklamace budou vyřízeny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamovaného zboží včetně reklamačního protokolu.

 • V případě odůvodněné reklamace poškozené zboží bude opraveno nebo vyměněno za jiné (plnohodnotné), a pokud to nebude možné (např. z důvodu vyčerpání zásob), obchod vrátí Zákazníkovi ekvivalent ceny produktu nebo nabídne jiné zboží dostupné v obchodě.

Odstoupení od smlouvy

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na našem výdejním místě.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

V případě, že zboží bylo vyrobeno na zakázku, nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy. Viz obchodní podmínky čl. VII. ods. 3..

Kde zboží vrátit

Své právo na vrácení zboží v zákonem stanovené lhůtě je nutné uplatnit písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

artGURU
(c/o Ratiomos, s.r.o.)
Plzeňská 211

252 19 Chrášťany

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží vám zašleme na bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů ode dne od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na výše uvedenou adresu ( případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

V obou případech přiložte Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.